Comunicat de presă – 15.11.2017

Date fiind recentele dezbateri generate de apropierea termenului pentru reautorizarea fermei Nutripork și a impactului puternic pe care această fermă îl are asupra comunității locale, USR Bihor consideră că situația trebuie tratată cu maximă responsabilitate de către autorități. USR Bihor a semnalat un posibil conflict de interese la numirea noului director al Agenției de Protecție a Mediului Bihor. Am organizat o dezbatere publică pe acest subiect și am informat cetățenii despre problemele cauzate de ferma de porci. Mai mult, în acest moment elaborăm o scrisoare deschisă împreună cu ONG-uri dar și cu activiști civici locali.

Deputatul USR Bihor, Silviu Dehelean a solicitat ieri de la tribuna Parlamentului, transpunerea urgentă a Directivei europene privind evaluarea impactului asupra mediului din 2014 care va da posibilitatea unei implicări mai consistente a cetățenilor în autorizarea proiectelor care îi afectează direct, dotarea agențiilor de mediu cu instrumente de măsurare și analiză, eliminarea politizării din lanțul de autorizare și legiferarea unor praguri peste care nu este tolerat disconfortul olfactiv. Mai jos declarația politica intitulată: Când ceva nu miroase bine în politica românească

Declaraţia politică pe care o fac astăzi este despre mirosuri fetide, despre aer toxic şi despre poluare. Ştiu, pare uşor de recunoscut peisajul politic românesc, dar nu la el mă refer, ci la efectele politicului în viaţa comunităţilor și a mediului în care acestea trăiesc, acolo unde deseori interesele de grup prevalează şi unde legea este ocolită chiar de cei care ar trebui să o aplice. Oradea se luptă de câțiva ani cu mirosurile insuportabile care vin de la o fermă de porci – orădenii au făcut reclamaţii, au semnat petiţii, au protestat, au participat la dezbateri publice, toate degeaba. Ferma de porci împute la propriu viaţa celor care locuiesc în zonele adiacente. Zilele acestea lucrurile sunt cu atât mai discutate cu cât ne apropiem de o reautorizare a fermei care se pare că se va face în absenţa oricaror măsuri care ar permite orădenilor să respire aer curat. Ce este ș i mai revoltător este că, în acest context, ALDE a considerat potrivit să numească la şefia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, exact persoana care a întocmit dosarul pentru reautorizarea fermei despre care vorbeam mai sus, numire făcută cu o zi inainte de începerea procedurilor legale. Suntem în prezenț a unei definiţii de dicţionar a conflictului de interese! Pe lângă mirosuri, pentru care nu există limite stabilite de lege, se pare că în prezent concentraț iile de nitriț i maxim admise din sol în zona Oradea-Sântandrei sunt depăș ite, emisiile de hidrogen sulfurat din aer nu sunt monitorizate ș i nici nu se prevede monitorizarea lor în viitor, nu se efectuează analize de sol din punct de vedere bacteriologic ș i nici nu se vor efectua în viitor. Consider că este un eș ec major al statului să tolereze ș i să protejeze astfel de situaț ii, fie prin legislaț ie lacunară, fie prin lipsa legislaț iei, fie prin aplicarea greș ită a legii. Sănătatea este pusă în pericol, calitatea vieț ii are de suferit iar oamenii suferă frustrarea de a nu avea niciun cuvânt de spus în privinț a mediului în care trăiesc. Cred în continuare că putem avea proiecte antreprenoriale de succes care sunt prietenoase atât cu mediul cât şi cu locuitorii. De aceea solicit transpunerea urgentă a Directivei europene privind evaluarea impactului asupra mediului din 2014 care va da posibilitatea unei implicări mai consistente a cetăț enilor în autorizarea proiectelor care îi afectează direct, dotarea agenț iilor de mediu cu instrumente de măsurare ș i analiză, eliminarea politizării din lanţul de autorizare şi legiferarea unor praguri peste care nu este tolerat disconfortul olfactiv.

Vă mulţumesc! Deputat USR Bihor, Silviu Dehelean