Alături de senatotul USR George Dircă, dorim să facilităm dreptul cetățenilor de a propune legi printr-un proiect de act normativ de modificare şi completare a Legii 189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni. Inițiativa legislativă a fost depusă miercuri, 27.06.2018 la Parlament.

Scopul proiectului depus este acela de a încuraja participarea la viaţa politică, la dezbatere şi legiferare a cetățenilor și își propune să înlăture barierele de acces la procesul de legiferare.

Experienţa ultimelor luni, în care USR a stâns semnături pentru inițiativa cetățeanească Fără penali în funcții publice a arătat limitele legislației în vigoare: norme neactualizate, legislație neadaptată vremurilor şi progresului tehnologic, neadaptată nevoilor cetăţenilor români care beneficiază acum de avantajele mobilităţii pe piaţa muncii, dar şi de libera circulaţie oriunde în lume, dar mai ales lipsită de norme care să încurajeze participarea și implicarea cetăţenilor în viaţa civică sau politică.

Criteriul domiciliului în România prezent în legea actuală nu răspunde necesităților sociale prezente – comunităţile tot mai mari de români cu domiciliul în afara țării sunt astăzi în imposibilitatea exercitării reale a dreptului la iniţiativă legislativă, fiind privați în fapt de un drept consacrat prin Constituție tuturor cetățenilor români, atrage atenția senatorul George Dircă.

Din practică a reieșit, de asemenea, nevoia clarificării textelor Legii nr. 189/1999, multe articole nemodificate din anul 1999 s-au dovedit insuficient de precise și rămase în urma evoluțiilor legislative din domeniile conexe legii, dacă nu chiar concepute în așa fel încât să fie mai degrabă o piedică în calea inițiativelor cetățenești.

Principalele modificări pe care le propunem:

  • obligaţia ca CCR să se pronunţe asupra constituţionalităţii unei propuneri legislative cetăţeneşti înainte de începerea procedurii de strângere a semnăturilor;
  • prelungirea termenului de strângere a semnăturilor până la 12 luni;
  • eliminarea obligativităţii imprimării localităţii şi judeţului;
  • finanțarea promovării și popularizării inițiativei, precum și finanțarea strângerii de semnături, prin donații si sponsorizări;
  • posibilitatea semnării unei iniţiative legislative de către cetăţeni cu semnătură electronică calificată;
  • posibilitatea semnării unei iniţiative legislative de către cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, pe baza paşaportului;
  • legiferarea expresă a dreptului de a strânge semnături în spațiile publice și a obligației autorităților publice de a sprijini aceste demersuri;
  • dreptul de a solicita ștergerea datelor personale după trecerea a doi ani de la depunerea inițiativei la Parlament;
  • eliminarea obligativităţii înscrierii cu CNP în lista de semnături.